- Hela klubben online..
Jonas Rodoni
jonas@rodoni.se
070-4839020

Administrera och sköt hela klubben enkelt online!

Allt från bokningar och ekonomin till träningsgrupper och hemsidan administreras enkelt direkt på webben med vårat system.

Bokningssystem, hemsida, träningsgruppssystem, gruppspelssystem och ekonomisystem i ett!

Vårat bokningsystem passar utmärkt till tennis-, squash-, badminton- och skytte-klubbar. Men även annan verksamhet där man behöver boka banor och administrera användare.

Systemet går givetvis att integrera med låssystem och belysningstyrning.

Testa demosystemet nu

Medlemshantering

 • nasMo:s bokningssystem är designat för att klubbens användare ska kunna göra så mycket som möjligt själva och minimera arbetet för klubbens kansli.
 • Användarna kan ansöka om konto och fylla i alla sina personuppgifter direkt på hemsidan. Administratören behöver bara godkänna för att kontot skall skapas.
 • Användarna betalar själva in pengar till bokninigssystemet med kort online och får då pengar på sitt "bokningskonto" som de kan boka tider för. Pengrna sätt automatiskt in på klubbens payson-konto.
 • Skicka mail genererade från egna mallar till enskilda eller grupper av användare med information om kod och klubben etc.
 • Användarna kan själva uppdatera sin personuppgifter på hemsidan.
 • Användarna kan få sin kod mailad till sig automatiskt om de har glömt den.

Träning

 • Administrera träningsgrupper och generera listor för utskrift.
 • Lägg upp en anmälningssida där eleverna kan gå in och registrera om de vill fortsätta nästa termin samt eventuella kommentarer/önskemål.

Bokning

 • Bokningssidan är mycket lättanvänd och överskådlig och integreras i resten av klubbens hemsida.
 • Olika Prislistor kan konfigureras för olika åldersgrupper/tider/banor/medlemstatus.
 • Bokningssystemet kan konfigureras så att användarna vid en avbokning av en tid får tillbaka X% av priset om någon annan bokar tiden. Bokas tiden av inom Y minuter fås hela beloppet tillbaka.
 • Bokningssystemet kan konfigureras hur många dagar framåt det skall gå att boka strötider (1-30 dagar)
 • Det går självklart att lägga in kontraktstider vilka kan bokas upp mellan önskade datum. Dessa belastar inte användarens konto utan betalas separat. (Se ekonomi nedan)

Hemsida

 • Knappar/sidor i menyn kan lätt tas bort och läggas till efter önskemål.
 • Sidor kan göras synliga för bara inloggade, eller en sida för utloggade som sedan byts till en annan för inloggade.
 • Nya sidor görs lätt med det inbyggda content management systemet. Även ovana datoranvändare kan lätt göra sidor och fokusera på innehållet istället för tekniken.

Fakturor

 • Vårat bokningssystem kan automatiskt generera fakturor för kontraktstider, medlemskap, träningsgrupper. Det går även att lägga till egna fakturaposter.
 • Fakturorna mailas ut till användarna eller laddas ner som en PDF-fil för utskrift.
 • Följ upp fakturorna direkt i systemet och kryssa för när de är betalda.
 • Exportera till externt fakturasystem.

Statistik

 • Man kan ta fram utförlig statistik för bokningar o användare.

Turneringar/Evenemang

 • Lägg upp olika klasser/evenemang med regler för vilka som får anmäla sig.
 • Användarna kan själva logga in och administrera sin anmälan.
 • Få en sammanställning över anmälningarna.

Gruppspel

 • Låt spelarna ange sina tidsönskempål själva direkt i systemet. De kan även krysssa för dagar de ska vara bortresta.
 • Låt systemet generera ett optimalt spelschema med hänsyn till allas önskemål.
 • Spelarna kan själva flytta/boka om en match om de skulle få förhinder. Inget extra jobb för administratören!
 • Spelarna matar själva in resultatet i systemet och aktuell ställning uppdateras.
 • Adminstration av grupper och tider görs lätt av adminstratören.

Pris

Systemet kostar 50:- per aktivt konto och år.

Som aktivt konto räknas de som under året har gjort en av följande aktiviteter:

 • loggat in i systemt
 • har en bokad tid
 • har lagts till

Gamla konto som inte annvänds kan alltså ligga kvar utan att de kostar något.

Testa demosystemet nu
- Hela klubben online..
Jonas Rodoni
jonas@rodoni.se
070-4839020